Vapaaehtoistoiminnan muotoja

Kotokaverit

Kotokaverina toimit ns. arjen kotouttajana, eli tuet yksittäistä maahanmuuttajaa tai perhettä Rovaniemelle kotoutumisessa. Tukea tarvitaan mm. arjen asioissa, suomen kielen oppimisessa sekä paikkakuntaan ja vapaa-ajan harrastuksiin tutustumisessa. Kotokaverisuhteen alussa sovitaan yhteisesti toiminnan tavoitteista ja suuntaviivoista, joiden pohjalta kaveruus lähtee muotoutumaan omannäköiseksi.

Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaajana vedät omaa ryhmää joko yksin tai yhdessä toisen vapaaehtoisen tai työntekijän kanssa. Ryhmän teemana voi olla oman kiinnostuksesi mukaan esim. suomen kielen ohjaus, käsityöt, liikunta tai leipominen. Ryhmäkoko voi olla 2-12 henkilöä.

Läksyapu

Läksyavussa vapaaehtoinen tukee oppilasta kotitehtävien tekemisessä, kielenoppimisessa ja kokeisiin valmistautumisessa. Läksyapu voi tapahtua läksykerhossa, jossa on useita vapaaehtoisia avustamassa koulutehtävissä. Henkilökohtaisesta läksyavusta sovitaan yhdessä koulun ja oppilaan perheen kanssa. Läksyapua organisoidaan yhdessä peruskoulujen kanssa. 

Pop up -vapaaehtoisuus

Voit myös ilmoittautua MoniNetin pop up -vapaaehtoiseksi, jolloin voit osallistua erilaisiin yksittäisiin tai projektiluontoisiin tehtäviin. Voit esim. olla mukana tapahtumien järjestelyissä tai retkillä, tulla Torstaikahvilaan keskustelemaan ja pelailemaan kävijöiden kanssa tai toimia apukäsinä ruokakurssilla. Ilmoitamme avoinna olevista tehtävistä ja voit osallistua toimintaan silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Päivitetty 15.01.2019.

Vapaaehtoistoiminnan muotoja

Kotokaverit

Kotokaverina toimit ns. arjen kotouttajana, eli tuet yksittäistä maahanmuuttajaa tai perhettä Rovaniemelle kotoutumisessa. Tukea tarvitaan mm. arjen asioissa, suomen kielen oppimisessa sekä paikkakuntaan ja vapaa-ajan harrastuksiin tutustumisessa. Kotokaverisuhteen alussa sovitaan yhteisesti toiminnan tavoitteista ja suuntaviivoista, joiden pohjalta kaveruus lähtee muotoutumaan omannäköiseksi.

Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaajana vedät omaa ryhmää joko yksin tai yhdessä toisen vapaaehtoisen tai työntekijän kanssa. Ryhmän teemana voi olla oman kiinnostuksesi mukaan esim. suomen kielen ohjaus, käsityöt, liikunta tai leipominen. Ryhmäkoko voi olla 2-12 henkilöä.

Läksyapu

Läksyavussa vapaaehtoinen tukee oppilasta kotitehtävien tekemisessä, kielenoppimisessa ja kokeisiin valmistautumisessa. Läksyapu voi tapahtua läksykerhossa, jossa on useita vapaaehtoisia avustamassa koulutehtävissä. Henkilökohtaisesta läksyavusta sovitaan yhdessä koulun ja oppilaan perheen kanssa. Läksyapua organisoidaan yhdessä peruskoulujen kanssa. 

Pop up -vapaaehtoisuus

Voit myös ilmoittautua MoniNetin pop up -vapaaehtoiseksi, jolloin voit osallistua erilaisiin yksittäisiin tai projektiluontoisiin tehtäviin. Voit esim. olla mukana tapahtumien järjestelyissä tai retkillä, tulla Torstaikahvilaan keskustelemaan ja pelailemaan kävijöiden kanssa tai toimia apukäsinä ruokakurssilla. Ilmoitamme avoinna olevista tehtävistä ja voit osallistua toimintaan silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Päivitetty 15.01.2019.