Vapaaehtoistyön muotoja

Kotokaveritoiminta

Kotokaveritoiminta on vapaaehtoistyötä, jossa arjen kotouttajat, eli kotokaverit auttavat maahanmuuttajia kotoutumaan Rovaniemelle. Kotoutumista tukeva apu voi sisältää esimerkiksi maahanmuuttajien tukemista arjen asioissa, suomen kielen oppimisessa tai paikkakuntaan ja vapaa-ajan harrastuksiin tutustumisessa. Toiminnan tavoitteena on myös lisätä maahanmuuttajien ja kantaväestön välistä vuorovaikutusta.

Ryhmänohjaus

Vapaaehtoistyötä voi tehdä myös ryhmäohjaajana yksin tai parittain ohjaamalla ryhmää opettelemaan esimerkiksi suomen kielen alkeita ja erilaisia kädentaitoja. Ryhmäkoko voi olla 2 -12 henkilöä.

Läksyaputoiminta

Läksyaputoimintaa organisoidaan yhdessä peruskoulujen kanssa. Läksyapu voi tapahtua läksykerhossa, jossa on useita vapaaehtoisia avustamassa koulutehtävissä. Henkilökohtainen läksyaputoiminta sovitaan yhdessä koulun ja oppilaan perheen kanssa. Läksyavussa vapaaehtoinen tukee oppilasta kotitehtävien tekemisessä, kielenoppimisessa ja kokeisiin valmistautumisessa.

Muut vapaaehtoistyön muodot

Vapaaehtoistyö voi olla myös esimerkiksi tapahtumissa avustamista, pyörä- tai ruokakurssilla apukäsinä olemista tai määräaikaista preppaamista jossakin tietyssä kielenoppimiseen liittyvässä asiassa. Voimme yhdessä miettiä sinulle sopivan toimintamuodon.

Päivitetty 05.09.2016.

Vapaaehtoistyön muotoja

Kotokaveritoiminta

Kotokaveritoiminta on vapaaehtoistyötä, jossa arjen kotouttajat, eli kotokaverit auttavat maahanmuuttajia kotoutumaan Rovaniemelle. Kotoutumista tukeva apu voi sisältää esimerkiksi maahanmuuttajien tukemista arjen asioissa, suomen kielen oppimisessa tai paikkakuntaan ja vapaa-ajan harrastuksiin tutustumisessa. Toiminnan tavoitteena on myös lisätä maahanmuuttajien ja kantaväestön välistä vuorovaikutusta.

Ryhmänohjaus

Vapaaehtoistyötä voi tehdä myös ryhmäohjaajana yksin tai parittain ohjaamalla ryhmää opettelemaan esimerkiksi suomen kielen alkeita ja erilaisia kädentaitoja. Ryhmäkoko voi olla 2 -12 henkilöä.

Läksyaputoiminta

Läksyaputoimintaa organisoidaan yhdessä peruskoulujen kanssa. Läksyapu voi tapahtua läksykerhossa, jossa on useita vapaaehtoisia avustamassa koulutehtävissä. Henkilökohtainen läksyaputoiminta sovitaan yhdessä koulun ja oppilaan perheen kanssa. Läksyavussa vapaaehtoinen tukee oppilasta kotitehtävien tekemisessä, kielenoppimisessa ja kokeisiin valmistautumisessa.

Muut vapaaehtoistyön muodot

Vapaaehtoistyö voi olla myös esimerkiksi tapahtumissa avustamista, pyörä- tai ruokakurssilla apukäsinä olemista tai määräaikaista preppaamista jossakin tietyssä kielenoppimiseen liittyvässä asiassa. Voimme yhdessä miettiä sinulle sopivan toimintamuodon.

Päivitetty 05.09.2016.