MoniNetin toimintamuodot

MoniNetin toimintamuodot

MoniNet

MoniNetin perustoimintaa on KOTI-toiminta. KOTI-toiminnan lisäksi MoniNetissa on muitakin osioita. Toiminnoista löydät lisää tietoa kaaviosta: kaavio pdf-muodossa

KOTI-toiminta

Koti-toiminnan päämäärä on tukea maahanmuuttajien voimavaraistumista ja osallisuutta ja edistää erilaisuuden hyväksymistä Rovaniemellä. Koti -toiminta on alkanut vuonna 2001.

Toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja suomalaisten kohtaamista ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista ylläpitämällä ja kehittämällä toimintoja asiakaslähtöisellä otteella.

Koti toimintaa rahoittavat STEA, Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen seurakunta

STM tukee Veikkauksen tuotoilla Sininen RGB200px Rovaniemi vaakuna svg

seurakunta vaeri pysty

 

 

 

Oppisopimuksella osaajaksi

STEAn Paikka auki -ohjelmaan kuuluva projekti, jossa alle 30 -vuotias nuori palkataan järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin, ja saa työsuhteen aikana tietoa järjestötyöstä, työelämästä, opiskelumahdollisuuksista jne. Työsuhteeseen on mahdollisuus yhdistää oppisopimuskoulutusta, ja MoniNetissä toteutettavaan projektiin palkattu nuori kouluttautuu työsuhteen aikana nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan perustutkintoon. Lisää tietoa STEA:n Paikka auki ohjelmasta STEAn www-sivuilta.

Kamraatti
- monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke

Kamraatti on kolmivuotinen STEA:n rahoittama hanke, joka käynnistyi maaliskuussa 2018. Hankkeen tavoitteena on lisätä Rovaniemellä asuvien maahanmuuttajien sosiaalista verkostoa ja edistää kotoutumista monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan avulla.

Hankkeessa kehitetään monikulttuurista vapaaehtoistoimintaa eri ympäristöissä ja luodaan uusia matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminnan muotoja sekä suomalaisille että maahanmuuttajille. Hankkeen aikana lisätään maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua myös muiden järjestöjen vapaaehtoistoimintaan.

Hanketyöntekijöiden yhteystiedot löydät täältä

Kulttuurit yhteisellä polulla - luonto ja osallisuus hyvinvoinnin vahvistajina (KUPO)

  • Osallistujien luontosuhteen ja luonto-osaamisen vahvistuminen monikulttuurisissa luontotyöpajoissa
  • Luontolähtöisten sosiaalisen kuntoutuksen ja kotoutumisen palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto yhteistyöverkostoissa
  • Monikulttuurinen Green care -valmennus
  • Vertaisryhmätoimintana monikulttuuriset Viherryhmät

Kupo-hankkeen esite

MoniNetin toimintamuodot

MoniNet

MoniNetin perustoimintaa on KOTI-toiminta. KOTI-toiminnan lisäksi MoniNetissa on muitakin osioita. Toiminnoista löydät lisää tietoa kaaviosta: kaavio pdf-muodossa

KOTI-toiminta

Koti-toiminnan päämäärä on tukea maahanmuuttajien voimavaraistumista ja osallisuutta ja edistää erilaisuuden hyväksymistä Rovaniemellä. Koti -toiminta on alkanut vuonna 2001.

Toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja suomalaisten kohtaamista ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista ylläpitämällä ja kehittämällä toimintoja asiakaslähtöisellä otteella.

Koti toimintaa rahoittavat STEA, Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen seurakunta

STM tukee Veikkauksen tuotoilla Sininen RGB200px Rovaniemi vaakuna svg

seurakunta vaeri pysty

 

 

 

Oppisopimuksella osaajaksi

STEAn Paikka auki -ohjelmaan kuuluva projekti, jossa alle 30 -vuotias nuori palkataan järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin, ja saa työsuhteen aikana tietoa järjestötyöstä, työelämästä, opiskelumahdollisuuksista jne. Työsuhteeseen on mahdollisuus yhdistää oppisopimuskoulutusta, ja MoniNetissä toteutettavaan projektiin palkattu nuori kouluttautuu työsuhteen aikana nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan perustutkintoon. Lisää tietoa STEA:n Paikka auki ohjelmasta STEAn www-sivuilta.

Kamraatti
- monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke

Kamraatti on kolmivuotinen STEA:n rahoittama hanke, joka käynnistyi maaliskuussa 2018. Hankkeen tavoitteena on lisätä Rovaniemellä asuvien maahanmuuttajien sosiaalista verkostoa ja edistää kotoutumista monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan avulla.

Hankkeessa kehitetään monikulttuurista vapaaehtoistoimintaa eri ympäristöissä ja luodaan uusia matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminnan muotoja sekä suomalaisille että maahanmuuttajille. Hankkeen aikana lisätään maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua myös muiden järjestöjen vapaaehtoistoimintaan.

Hanketyöntekijöiden yhteystiedot löydät täältä

Kulttuurit yhteisellä polulla - luonto ja osallisuus hyvinvoinnin vahvistajina (KUPO)

  • Osallistujien luontosuhteen ja luonto-osaamisen vahvistuminen monikulttuurisissa luontotyöpajoissa
  • Luontolähtöisten sosiaalisen kuntoutuksen ja kotoutumisen palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto yhteistyöverkostoissa
  • Monikulttuurinen Green care -valmennus
  • Vertaisryhmätoimintana monikulttuuriset Viherryhmät

Kupo-hankkeen esite