MoniNetin toimintamuodot

MoniNetin toimintamuodot

MoniNetin perustoimintaa on KOTI-toiminta. KOTI-toiminnan lisäksi MoniNetissä on muitakin osioita.

KOTI-toiminta

KOTI-toiminnan päämäärä on tukea maahanmuuttajien voimavaraistumista ja osallisuutta ja edistää erilaisuuden hyväksymistä Rovaniemellä. KOTI -toiminta on alkanut vuonna 2001.

Toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja suomalaisten kohtaamista ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista ylläpitämällä ja kehittämällä toimintoja asiakaslähtöisellä otteella.

 

Tuettu Veikkauksen tuotoilla TUNNUS Musta 1Rovaniemi logo sininenlogo

KOTI-toimintaa rahoittavat STEA, Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen seurakunta

Kamraatti
- monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke

Kamraatti on kolmivuotinen STEA:n rahoittama hanke, joka käynnistyi maaliskuussa 2018. Hankkeen tavoitteena on lisätä Rovaniemellä asuvien maahanmuuttajien sosiaalista verkostoa ja edistää kotoutumista monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan avulla.

Hankkeessa kehitetään monikulttuurista vapaaehtoistoimintaa eri ympäristöissä ja luodaan uusia matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminnan muotoja sekä suomalaisille että maahanmuuttajille. Hankkeen aikana lisätään maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua myös muiden järjestöjen vapaaehtoistoimintaan.

 

MoniNetin toimintamuodot

MoniNetin perustoimintaa on KOTI-toiminta. KOTI-toiminnan lisäksi MoniNetissä on muitakin osioita.

KOTI-toiminta

KOTI-toiminnan päämäärä on tukea maahanmuuttajien voimavaraistumista ja osallisuutta ja edistää erilaisuuden hyväksymistä Rovaniemellä. KOTI -toiminta on alkanut vuonna 2001.

Toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja suomalaisten kohtaamista ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista ylläpitämällä ja kehittämällä toimintoja asiakaslähtöisellä otteella.

 

Tuettu Veikkauksen tuotoilla TUNNUS Musta 1Rovaniemi logo sininenlogo

KOTI-toimintaa rahoittavat STEA, Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen seurakunta

Kamraatti
- monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke

Kamraatti on kolmivuotinen STEA:n rahoittama hanke, joka käynnistyi maaliskuussa 2018. Hankkeen tavoitteena on lisätä Rovaniemellä asuvien maahanmuuttajien sosiaalista verkostoa ja edistää kotoutumista monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan avulla.

Hankkeessa kehitetään monikulttuurista vapaaehtoistoimintaa eri ympäristöissä ja luodaan uusia matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminnan muotoja sekä suomalaisille että maahanmuuttajille. Hankkeen aikana lisätään maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua myös muiden järjestöjen vapaaehtoistoimintaan.