Avainpelaajaksi-hanke auttaa työttömiä nuoria ja maahanmuuttajia etsimään töitä. Töitä etsiessä on tärkeää miettiä omia vahvuuksia.

29 joulukuu 2020

Millaisia vahvuuksia minulla on ja miten kerron niistä työnantajille?

Omista vahvuuksista ja osaamisesta kertominen on tärkeää silloin, kun haet töitä. Töiden saaminen ei ole aina helppoa ja siksi kannattaa harjoitella jo ennen työhaastattelua, miten kertoo itsestään. Tee ennen työnhakua lista omista vahvuuksistasi ja osaamisesta. Lista voi koostua taidoista, persoonallisista ominaisuuksista, osaamisesta ja adjektiiveista.

On tärkeä ymmärtää, mitä työelämässä tarvitaan. Työelämäntaidot rakentuvat eri taidoista, niitä ovat muun muassa: sosiaaliset taidot, vuorovaikutus- ja tiimitaidot, tietotekniset taidot, kädentaidot, tekstintuottamistaidot, esiintymistaidot, ajanhallinta ja -organisointitaidot.

Eri työpaikoilla tarvitaan erilaisia taitoja ja osaamista. Jollain työpaikalla on tosi tärkeää, että sinulla on hyvä tilannetaju ja että osaat toimia työssäsi itsenäisesti ja ryhdyt toimeen reippaasti ohjeiden mukaan (esimerkiksi rakennusala). Joku työpaikka voi tarvita sitä, että pystyt reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja että pysyt tilanteiden tasalla (esimerkiksi ensiavussa lähihoitajana).
Täsmällinen ja järjestelmällinen pärjää esimerkiksi ruokapuolella. Koulun ravintolassa ruoka täytyy tehdä tiettyyn aikaan mennessä ja silloin on tärkeää, että työtahti ja ajoitus ovat oikea.


Mitä ovat sitten vahvuudet?

Niitä voivat olla monet asiat ja joskus käy niin, että ihminen ei itse tiedä olevansa jossain asiassa hyvä ja vahva, ennen kuin joku toinen kertoo sen hänelle. Vahvuuksia on yhtä paljon kuin on ihmisiä. Jokainen ihminen on omalla tavallaan vahva. Vahvuudet ovat voineet syntyä omien mielenkiinnon kohteiden, kokemusten ja voimavarojen kautta.

Työtä hakiessa kerro itsestäsi sellaisia asioita, jotka vahvistavat sinun mahdollisuuksia saada työpaikka. Toiseksi, voit kertoa itsestäsi, millainen ihminen sinä olet? Esimerkiksi olen iloinen ja avoin ja kaverit sanovat minulle, että autan heitä aina kun he pyytävät. Tämä kertoo sinusta sen, että olet avulias ja ahkera sekä valmis tekemään asioita.

Persoonalliset ominaisuudet ovat sinun omia henkilökohtaisia piirteitä. Ne kuvastavat sinua ihmisenä ja kertovat siitä millainen tyyppi sinä olet. Esimerkiksi olen ratkaisukeskeinen, suunnitelmallinen, älykäs ja optimistinen.

Vahvuuspuussa listaa erilaisista sanoista, mitkä kuvaavat ihmisen ominaisuuksia.

puu

Lisätietoa Avainpelaajaksi-hankkeesta löydät nettisivulta www.redu.fi/avainpelaajaksi