Harjoitus 10

Kirjoita verbin minä-muoto ja hän-muoto.
Mikä verbityyppi?


 minähän
laittaa
herättää
nukkua
tahtoa
soittaa
uskoa
muuttaa
kertoa
hoitaa
sulkea
laskea
tarpoa