Harjoitus 9

Valitse oikea verbityyppi.

avata
kaulita
haaleta
kuumeta
hakata
kerätä
häiritä
tarvita
vanheta
kylmetä
siivota
valita
lämmetä
mainita
tavata